Δραστηριότητες

Στο τρίπτυχο του αποκαταστατικού μας προγράμματος, κυρίαρχο ρόλο παίζουν οι δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν οι ένοικοι μας και οι οποίες συμβάλλουν στην ευχάριστη διαμονή τους και ενδυναμώνουν τις κοινωνικές και διανοητικές τους λειτουργίες.

Κατά την εισαγωγή κάθε ηλικιωμένου στη μονάδα μας, πραγματοποιείται αξιολόγηση των δυνατοτήτων του από την υπεύθυνη ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και τοποθέτηση του ατόμου σε γκρουπ προγραμμάτων που ανταποκρίνεται στις δυνατότητες και ενδιαφέροντα του.

Αυτές οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν παρακολούθηση ταινιών και τηλεόρασης, διάβασμα αλλά και βραδιές πιάνου και τραγουδιού. Επιπλέον το πρόγραμμα μας υποστηρίζεται από ενεργή ομάδα εθελοντών η οποία δραστηριοποιείται ιδιαίτερα με τα άτομα με μειωμένες δυνατότητες, όπως για παράδειγμα με την ανάγνωση εφημερίδων και βιβλίων στα άτομα με προβλήματα όρασης. Επιπροσθέτως, στη μονάδα μας οργανώνονται εκδηλώσεις για τον εορτασμό όλων των μεγάλων εθνικών και θρησκευτικών εορτών όπου είναι ευπρόσδεκτοι όλοι οι συγγενείς και φίλοι.

Τέλος, επωφελούμενης της τοποθεσίας της μονάδας μας, οι αυτοεξηπηρετούμενοι και διανοητικά ικανοί φιλοξενουμενοι μας, έχουν τη δυνατότητα, πάντα σε συμφωνία με την οικογένεια, να πραγματοποιούν εξωτερικές δραστηριότητες όπως να περνούν κάποια πρωινά στα τοπικά καφενεία, είτε να απολαμβάνουν βόλτες στο γειτονικό πάρκο και άλλα.