Πιστοποίηση

Από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας, το Ιασώ είναι πλήρως πιστοποιημένο από το ελληνικό κράτος (Α/Δ:ΚΠ9594) για λειτουργία ως μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων λαμβάνοντας πάντα άριστη βαθμολογία στους αιφνίδιους κρατικούς ελέγχους. Ο τελευταίος έλεγχος βρίσκεται πάντα στη διάθεση σας, αν το ζήτησετε, σε μια από τις επισκέψεις σας στη μονάδα μας.

Το Ιασώ αποτελεί μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων (Π.Ε.Μ.Φ.Η).

Με την ενεργή συμμετοχή μας στην ένωση, επιθυμούμε να μεταφέρουμε τις αξίες και τα οράματα του Ιασώ για τη φροντίδα των ηλικιωμένων στο συλλογικό επίπεδο με σκοπό την αναβάθμιση των παροχών υπηρεσιών πανελληνίως, τόσο μέσω των δραστηριοτήτων της ένωσης, όσο και μέσω της διασφάλισης κατάλληλων κρατικών παρεμβάσεων.