Διοίκηση

Οι άνθρωποί μας

Διεύθυνση: Στέλιος Προσαλίκας

Υπεύθυνος Γενικών Καθηκόντων: Μίλτος Αντωνίου

Υπεύθυνη Προσωπικού και Λογιστηρίου: Μαρία-Άννα Γεωργιάδου

Υπεύθυνη Ψυχολογικής Υποστήριξης και Δραστηριοτήτων: Δάφνη Προσαλίκα

Υπεύθυνη Δαιτολογίου και Κουζίνας: Φοίβη Προσαλίκα

Υπεύθυνη Νοσηλευτικού Προσωπικού: Μίνκα Ανγκέλοβα

Υπεύθυνος Φυσικοθεραπευτηρίου: Στέλιος Προσαλίκας, Δημήτρης Γιαννιός

Τεχνικός Ασφαλείας: Μαρία-Άννα Γεωργιάδου